API

Jag tillhandahåller ett enkelt REST-API där du kan få synonymer, definition, exempel samt idiomer om ett ord.
  1. Få data om ett ord via parameter q: synonymord.se/api/?q=hund
  2. Hitta ord som börjar på en angiven sträng via parameter w: synonymord.se/api/?w=hund

Båda metoderna returnerar data i JSON-format

Kontakt

Tips, ideer och synpunkter mottages tacksamt till stefan.janson@gmail.com
Hoppas du ska ha nytta av API:et!