Integritetspolicy
Lagring
Vi lagrar ingen information om dig, utan den behandlas endast vid inkommande anrop och besvaras direkt till Google Home.
Synonymord lämnar aldrig ut dina uppgifter mer än till nödvändiga partners såsom Google och Dialogflow för att behandla svaret.