Synonymer till ändra

modifiera
förändra
korrigera
omarbeta
redigera
förvränga
justera
revidera
byta
jämka
omskapa
skifta
Annons:

Definition

ge annan form el. annat innehåll, förändra

Exempel

ändrade regler för beskattning
ändra (på) ett beslut
ändra (sin) inställning

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan