Synonymord.se logo

Synonymer till ärende

fråga
göromål
fall
Annons:

Definition

fråga, fall, mål

Exempel

ärendet kommer att behandlas nästa vecka

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan