Synonymer till åtgärd

handling
Annons:

Definition

handling (för att nå ett visst syfte), ingripande, behandling

Exempel

vi måste vidta snabba åtgärder för att förbättra landets ekonomi
förebyggande åtgärder

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan