Synonymord.se logo

Synonymer till anropa

kalla
Annons:

Definition

kalla på (via radio etc)

Exempel

flygplanet anropade kontrolltornet på Arlanda

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan