Synonymord.se logo

Synonymer till avse

mena
ämna
åsyfta
ha till mål
gälla
Annons:

Definition

ämna, tänka på, ha som mål

Exempel

ölet är avsett för export
fastigheten är avsedd att rivas
TV-programmet hade avsedd effekt (el. verkan)
kommunen avser att ändra planerna
bestämmelsen avser endast motorvägar

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan