Synonymord.se logo

Synonymer till belysa

påvisa
åskådliggöra
klargöra
förklara
förtydliga
tydliggöra
Annons:

Definition

illustrera

Exempel

exemplet belyser riskerna

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan