Synonymer till betoning

tonvikt
accentuering
emfas
understryka
Annons:

Definition

tonvikt, framhävning

Exempel

i svenskan ligger betoningen oftast på första stavelsen

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan