Synonymord.se logo

Synonymer till dessförinnan

förut
Annons:

Definition

tidigare

Exempel

året dessförinnan
dessförinnan hade han varit anställd på SJ

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan