Synonymord.se logo

Synonymer till dylik

liknande
sådan
likartad
Annons:

Definition

sådan, liknande

Exempel

i dylika fall

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan