Synonymord.se logo

Synonymer till egenskap

karaktärsdrag
karaktär
beskaffenhet
Annons:

Idiom

(göra något) i egenskap av ("såsom") (ordförande)

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan