Synonymer till enträgen

nitisk
outtröttlig
envis
enveten
ivrig
Annons:

Definition

envis, outtröttlig

Exempel

en enträgen begäran

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan