Synonymord.se logo

Synonymer till föga

i liten grad
ringa
knappt
obetydlig
obetydligt
litet
i ringa mån
liten
inte mycket
Annons:

Idiom

falla till föga ("ge efter, ge med sig")

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan