Synonymord.se logo

Synonymer till fri

independent
självständig
obunden
otvungen
obehindrad
ledig
liberal
lös
oförhindrad
lössläppt
ohejdad
oinskränkt
Annons:

Definition

gratis

Exempel

fri hemresa
fritt inträde

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan