Synonymer till gällande

avseende
giltig
aktuell
angående
rådande
ifrågavarande
beträffande
rörande
vidkommande
existerande
gängse
innevarande
Annons:

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan