Synonymer till kategori

genre
sort
grupp
typ
klass
fack
slag
Annons:

Definition

klass vars medlemmar delar vissa egenskaper

Idiom

den bäste idrottsmannen i alla kategorier ("utan inskränkningar")

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan