Synonymord.se logo

Synonymer till konkurrens

rivalitet
maktkamp
Annons:

Definition

(inbördes) tävlan mellan (jämbördiga parter)

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan