Synonymer till ligga

samlag
placerad
älska
Annons:

Definition

vara i vågrätt läge, vila; vara placerad

Exempel

ligga i sängen
boken ligger på bordet
gatan ligger i Göteborg
hon ligger trea i tävlingen
det ligger mycket i vad du säger

Idiom

ligga i luften ("kunna anas el. kännas")
ligga lågt ("vara passiv, avvakta")
ligga i blodet ("vara naturligt, typiskt")
vad ligger bakom beslutet? ("vad beror beslutet på?")
ligga med någon ("ha samlag med någon")
du ligger illa till ("du är illa ute")

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan