Synonymer till missnöjd

otillfredsställd
missbelåten
sur
otillfreds
misslynt
besviken
frustrerad
Annons:

Definition

som känner missnöje, missbelåten

Exempel

studenterna var missnöjda med undervisningen

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan