Synonymer till motsats

antonym
opposition

Definition

motsatt förhållande, kontrast

Exempel

Sverige har, i motsats till Danmark, stannat utanför EG

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan