Synonymer till naturlig

okonstlad
oförfalskad
oförställd
oförvanskad
otvungen
chosefri
äkta
Annons:

Idiom

naturlig avgång ("minskning av personalstyrka genom ålderspensionering e. d.)")

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan