Synonymord.se logo

Synonymer till omöjlig

ogörlig
ogenomförbar
hopplös
Annons:

Definition

inte möjlig, otänkbar

Exempel

det är nästan omöjligt att hitta en parkeringsplats
en omöjlig situation

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan