Synonymord.se logo

Synonymer till således

alltså
sålunda
därför
följaktligen
Annons:

Definition

följaktligen, alltså

Exempel

vi kommer således att lägga ner verksamheten nästa år

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan