Synonymord.se logo

Synonymer till samma

dito
synonym
lika
likadan
Annons:

Definition

likadan, identisk

Exempel

på samma sätt
samma eländiga gnäll som förut
på samma gång
det är samme man som förra gången
de har samma klänning

Idiom

det är sak samma ("det kvittar")

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan