Synonymer till skriva

anteckna
berätta
plita
uppge
författa
pränta
notera
Annons:

Definition

formulera i skrift

Exempel

skriva (på) maskin
skriva brev
skriva uppsats
skriva en bok
skriva ner (el. upp) något på en lapp

Idiom

skriva in sig ("registrera sig")
skriva på (el. under) ("skriva sin namnteckning")
skriva kontrakt ("komma överens om ett kontrakt")

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan