Synonymer till svår

invecklad
knivig
knepig
komplicerat
klurig
kärv
krånglig
besvärlig
gruvlig
kämpig
avancerad
omedgörlig
komplicerad
vansklig
mödosam
svårt
betungande
tung
tungrodd
hård
grov
Annons:

Definition

allvarlig

Exempel

en svår sjukdom
en svår jordbävning
ett svårt brott

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan