Synonymord.se logo

Synonymer till tillintetgöra

förinta
utplåna
förstöra
slå sönder
totalförstöra
utradera
förgöra
söndersmula
smula sönder
sönderslå
döda
krossa
Annons:

Definition

förstöra, förinta

Exempel

fienden omringades och tillintetgjordes

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan