Synonymer till tillintetgöra

förinta
utplåna
förstöra
slå sönder
utradera
totalförstöra
förgöra
söndersmula
sönderslå
smula sönder
krossa
döda
Annons:

Definition

förstöra, förinta

Exempel

fienden omringades och tillintetgjordes

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan