Synonymord.se logo

Synonymer till tveksam

skeptisk
tvivelaktig
osäker
vacklande
dubiös
oviss
obestämd
tvekande
velig
Annons:

Definition

som tvekar, obeslutsam

Exempel

vara en smula tveksam
i tveksamma fall

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan