Synonymer till uttala

yttra
artikulera
säga
Annons:

Definition

återge (ett ljud el. ord) i tal

Exempel

hur uttalas ordet på svenska?

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan