Synonymer till vanmakt

maktlöshet
frustration
oförmåga
hjälplöshet
Annons:

Definition

(känsla av) maktlöshet

Exempel

man känner vanmakt när ingen lyssnar på en

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord

Om sidan