Synonymord.se logo

Synonymer till vid

samman
bred
utbredd
intill
spann
Annons:

Definition

med avseende på, när det gäller, ifråga om

Exempel

hon fäster stor vikt vid utseendet
vänja sig vid trafiken

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan