Synonymer till vidmakthålla

upprätthålla
bevara
bibehålla
hålla fast vid
Annons:

Definition

bevara

Exempel

pengarna behövs för att vidmakthålla eller helst stärka det svenska försvaret

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan