Synonymer till vrida

rotera
skruva
sno
Annons:

Definition

röra runt el. åt sidan, vända, snurra

Exempel

vrida på huvudet
vrida om en nyckel
vrida och vända på sig
vrida sig av skratt

Idiom

vrida ur ("tömma på vatten") en trasa
vrida upp ("spänna fjädern på") en klocka

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan