Synonymer till ändring

justering
modifikation
förändring
korrigering
omkastning
omarbetning
korrektion
revidering
modifiering
omvandling
skifte
omställning
Annons:

Definition

det att ändra något, förändring

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan