Synonymer till förändring

transformation
ombyte
ändring
skiftning
omvandling
skifte
omväxling
omställning
vändpunkt
mutation
ombildning
växling
Annons:

Definition

ändring, förvandling

Exempel

samhället har genomgått stora förändringar

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan