Synonymord.se logo

Synonymer till avsevärd

väsentlig
markant
betydlig
betydande
ansenlig
Annons:

Definition

betydande, ansenlig

Exempel

avsevärda förändringar
under avsevärd tid

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan