Synonymer till markant

påfallande
påtagligt
påtaglig
stor
avsevärd
framträdande
tydlig
utpräglad
märkbar
avsevärt
skarp
stark
uttalad
Annons:

Definition

mycket tydlig, påfallande

Exempel

en markant ökning

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymord



Om sidan