Synonymer till besvär

möda
krångel
trubbel
trassel
plågoris
förtrytelse
omak
strul
krämpa
olägenhet
bekymmer
plåga
vedermöda
problem
trångmål
obehag
svårighet
elände
Annons:

Definition

(skrivelse med) begäran om ändring i en myndighets beslut, överklagande

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan