Synonymer till obehag

olägenhet
olust
besvär
Annons:

Definition

obehaglig känsla el. upplevelse

Exempel

känna obehag
utsättas för obehag

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan