Synonymord.se logo

Synonymer till betydelsefull

betydande
viktig
signifikant
väsentlig
inflytelserik
viktigt
mäktig
Annons:

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan