Synonymer till viktig

huvudsaklig
betydelsefull
betydande
angelägen
angeläget
väsentlig
beaktansvärd
central
meningsfull
oumbärlig
väsentligt
Annons:

Definition

överlägsen, snorkig

Exempel

göra sig viktig

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan