Synonymord.se logo

Synonymer till inflytande

påverkan
inverkan
makt
influens
Annons:

Definition

makt att påverka, maktställning

Exempel

den enskilde har fått ökat inflytande på (el. över) samhällsutvecklingen

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan