Synonymer till observera

uppmärksamma
se
iakttaga
märka
lägga märke till
iaktta
betrakta
titta
syna
beakta
notera
Annons:

Definition

lägga märke till (med synen)

Exempel

bilföraren observerade inte pojken

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan