Synonymord.se logo

Synonymer till uppmärksamma

observera
lyfta fram
förmärka
ta notis
se
beakta
erinra
Annons:

Definition

lägga märke till, observera

Exempel

fallet har uppmärksammats i pressen

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan