Synonymer till perfekt

fulländad
klockren
superb
ofelbar
felfri
utmärkt
utan brist
ideal
fullkomlig
fulländning
utomordentlig
fullständig
fullkomlighet
Annons:

Definition

en verbkonstruktion för förfluten tid

Exempel

perfekt particip

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan