Synonymord.se logo

Synonymer till åstadkomma

prestera
uppnå
uträtta
vålla
göra
frambringa
alstra
genomdriva
framkalla
Annons:

Definition

uträtta, prestera; förorsaka

Exempel

är detta det bästa du kan åstadkomma?
beskedet åstadkom stor förvirring

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan