Synonymer till framkalla

vålla
alstra
bringa
väcka
orsaka
frambringa
inducera
förorsaka
generera
åstadkomma
Annons:

Definition

ta fram bilder på (en film)

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan