Synonymord.se logo

Synonymer till vålla

åsamka
orsaka
framkalla
föranleda
åstadkomma
förorsaka
Annons:

Definition

vara orsak el. skuld (till)

Exempel

vålla stora problem
vara vållande till en olycka

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Följ @synonymord på Twitter
Följ @synonymord på Facebook

Om sidan