Synonymer till betona

accentuera
framhäva
inskärpa
understryka
poängtera
framhålla
markera
Annons:

Definition

lägga tonvikt på, markera; framhålla, understryka

Exempel

säkerheten måste betonas ytterligare i rapporten
jag vill betona att samarbetet mellan oss har fungerat utmärkt
betonad vokal

Socialt

Följ oss och få ett nytt ord varje dag. Berika ditt ordförråd.

Follow @synonymordOm sidan